سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : A INFLUÊNCIA DA MÚSICA EM CRIANÇA COM IMPLANTE COCLEAR BILATERAL – RELATO DE CASO

ناشر : UNIFESP

DOI کد :

10.22388/2525-5894.2017.065

سال انتشار : 2017

نویسنده : Franciany Alves, Simone Sperança, Sonia Faria, Liliane Pereira

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.22388/2525-5894.2017.065},
  url = {http://dx.doi.org/10.22388/2525-5894.2017.065},
  year = 2017,
  publisher = {UNIFESP},
  pages = {},
  author = {Franciany Alves, Simone Sperança, Sonia Faria, Liliane Pereira},
  title = {A INFLUÊNCIA DA MÚSICA EM CRIANÇA COM IMPLANTE COCLEAR BILATERAL – RELATO DE CASO}
}
TY - DATA
DO - 10.22388/2525-5894.2017.065
UR - http://dx.doi.org/10.22388/2525-5894.2017.065
TI - A INFLUÊNCIA DA MÚSICA EM CRIANÇA COM IMPLANTE COCLEAR BILATERAL – RELATO DE CASO
PY - 2017
PB - UNIFESP
SP - 
AU -Franciany Alves, Simone Sperança, Sonia Faria, Liliane Pereira
Franciany Alves, Simone Sperança, Sonia Faria, Liliane Pereira, T. (2017). A INFLUÊNCIA DA MÚSICA EM CRIANÇA COM IMPLANTE COCLEAR BILATERAL – RELATO DE CASO. doi:10.22388/2525-5894.2017.065
“A INFLUÊNCIA DA MÚSICA EM CRIANÇA COM IMPLANTE COCLEAR BILATERAL – RELATO DE CASO.” (2017) - Author: Franciany Alves, Simone Sperança, Sonia Faria, Liliane Pereira