سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مجموعه اطلاعات : Iowa Personality Disorder Screen--Italian Version

ناشر : American Psychological Association (APA)

DOI کد :

10.1037/t63667-000

سال انتشار : 2017

نویسنده : Andrea Fossati, Serena Borroni, Antonella Somma, Kristian E. Markon, Robert F. Krueger

نوع : مجموعه اطلاعات

لینک خروجی به مجموعه اطلاعات

@incollection{1,
  doi = {10.1037/t63667-000},
  url = {http://dx.doi.org/10.1037/t63667-000},
  year = 2017,
  publisher = {American Psychological Association (APA)},
  pages = {},
  author = {Andrea Fossati, Serena Borroni, Antonella Somma, Kristian E. Markon, Robert F. Krueger},
  title = {Iowa Personality Disorder Screen--Italian Version}
}
TY - DATA
DO - 10.1037/t63667-000
UR - http://dx.doi.org/10.1037/t63667-000
TI - Iowa Personality Disorder Screen--Italian Version
PY - 2017
PB - American Psychological Association (APA)
SP - 
AU -Andrea Fossati, Serena Borroni, Antonella Somma, Kristian E. Markon, Robert F. Krueger
Andrea Fossati, Serena Borroni, Antonella Somma, Kristian E. Markon, Robert F. Krueger, T. (2017). Iowa Personality Disorder Screen--Italian Version. doi:10.1037/t63667-000
“Iowa Personality Disorder Screen--Italian Version.” (2017) - Author: Andrea Fossati, Serena Borroni, Antonella Somma, Kristian E. Markon, Robert F. Krueger