سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : 7. A CHAIR FOR SURGERY

ناشر : University of Pennsylvania Press

DOI کد :

10.9783/9781512801279-013

سال انتشار : 1990

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.9783/9781512801279-013},
  url = {http://dx.doi.org/10.9783/9781512801279-013},
  year = 1990,
  publisher = {University of Pennsylvania Press},
  pages = {},
  author = {},
  title = {7. A CHAIR FOR SURGERY}
}
TY - DATA
DO - 10.9783/9781512801279-013
UR - http://dx.doi.org/10.9783/9781512801279-013
TI - 7. A CHAIR FOR SURGERY
PY - 1990
PB - University of Pennsylvania Press
SP - 
AU -
, T. (1990). 7. A CHAIR FOR SURGERY. doi:10.9783/9781512801279-013
“7. A CHAIR FOR SURGERY.” (1990)