سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : European Family Therapy Association

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-15877-8_613-3

صفحه : 1-3

سال انتشار : 2017

نویسنده : Maria Borcsa

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-15877-8_613-3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_613-3},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-15877-8_613-3},
  author = {Maria Borcsa},
  title = {European Family Therapy Association}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-15877-8_613-3
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_613-3
TI - European Family Therapy Association
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-15877-8_613-3
AU -Maria Borcsa
Maria Borcsa, T. (2017). European Family Therapy Association. doi:10.1007/978-3-319-15877-8_613-3
“European Family Therapy Association.” (2017) - Author: Maria Borcsa, Page: 1-3