سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Fungi in the Wound Microbiome

ISSN کد : 2162-1918, 2162-1934

ناشر : Mary Ann Liebert Inc

DOI کد :

10.1089/wound.2017.0756

سال انتشار : 2017

نویسنده : Lindsay Kalan, Elizabeth A. Grice

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1089/wound.2017.0756},
  url = {http://dx.doi.org/10.1089/wound.2017.0756},
  year = 2017,
  publisher = {Mary Ann Liebert Inc},
  pages = {},
  author = {Lindsay Kalan, Elizabeth A. Grice},
  title = {Fungi in the Wound Microbiome}
}
TY - DATA
DO - 10.1089/wound.2017.0756
UR - http://dx.doi.org/10.1089/wound.2017.0756
TI - Fungi in the Wound Microbiome
PY - 2017
PB - Mary Ann Liebert Inc
SP - 
AU -Lindsay Kalan, Elizabeth A. Grice
Lindsay Kalan, Elizabeth A. Grice, T. (2017). Fungi in the Wound Microbiome. doi:10.1089/wound.2017.0756
“Fungi in the Wound Microbiome.” (2017) - Author: Lindsay Kalan, Elizabeth A. Grice