سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Editorial Board

ISSN کد : 0167-8140

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/s0167-8140(17)32604-x

صفحه : ii

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/s0167-8140(17)32604-x},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/s0167-8140(17)32604-x},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/s0167-8140(17)32604-x},
  author = {},
  title = {Editorial Board}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/s0167-8140(17)32604-x
UR - http://dx.doi.org/10.1016/s0167-8140(17)32604-x
TI - Editorial Board
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/s0167-8140(17)32604-x
AU -
, T. (2017). Editorial Board. doi:10.1016/s0167-8140(17)32604-x
“Editorial Board.” (2017), Page: ii