سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Neuromodulation for Obsessive-Compulsive Disorder

ISSN کد : 2188-7578, 2188-7586

ناشر : Japanese Society of Anxiety Disorders

DOI کد :

10.14389/jsad.9.1_50

صفحه : 50-56

سال انتشار : 2017

نویسنده : Takashi Nakamae

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.14389/jsad.9.1_50},
  url = {http://dx.doi.org/10.14389/jsad.9.1_50},
  year = 2017,
  publisher = {Japanese Society of Anxiety Disorders},
  pages = {10.14389/jsad.9.1_50},
  author = {Takashi Nakamae},
  title = {Neuromodulation for Obsessive-Compulsive Disorder}
}
TY - DATA
DO - 10.14389/jsad.9.1_50
UR - http://dx.doi.org/10.14389/jsad.9.1_50
TI - Neuromodulation for Obsessive-Compulsive Disorder
PY - 2017
PB - Japanese Society of Anxiety Disorders
SP - 10.14389/jsad.9.1_50
AU -Takashi Nakamae
Takashi Nakamae, T. (2017). Neuromodulation for Obsessive-Compulsive Disorder. doi:10.14389/jsad.9.1_50
“Neuromodulation for Obsessive-Compulsive Disorder.” (2017) - Author: Takashi Nakamae, Page: 50-56