سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Neuroimaging in Obsessive-Compulsive Disorder

ISSN کد : 2188-7578, 2188-7586

ناشر : Japanese Society of Anxiety Disorders

DOI کد :

10.14389/jsad.9.1_65

صفحه : 65-68

سال انتشار : 2017

نویسنده : Yuki Sakai

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.14389/jsad.9.1_65},
  url = {http://dx.doi.org/10.14389/jsad.9.1_65},
  year = 2017,
  publisher = {Japanese Society of Anxiety Disorders},
  pages = {10.14389/jsad.9.1_65},
  author = {Yuki Sakai},
  title = {Neuroimaging in Obsessive-Compulsive Disorder}
}
TY - DATA
DO - 10.14389/jsad.9.1_65
UR - http://dx.doi.org/10.14389/jsad.9.1_65
TI - Neuroimaging in Obsessive-Compulsive Disorder
PY - 2017
PB - Japanese Society of Anxiety Disorders
SP - 10.14389/jsad.9.1_65
AU -Yuki Sakai
Yuki Sakai, T. (2017). Neuroimaging in Obsessive-Compulsive Disorder. doi:10.14389/jsad.9.1_65
“Neuroimaging in Obsessive-Compulsive Disorder.” (2017) - Author: Yuki Sakai, Page: 65-68