سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Publishing in a heart failure journal-where lies the scientific interest?

ISSN کد : 2055-5822

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/ehf2.12233

سال انتشار : 2017

نویسنده : Amir Emami, Nicole Ebner, Stephan von Haehling

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/ehf2.12233},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/ehf2.12233},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Amir Emami, Nicole Ebner, Stephan von Haehling},
  title = {Publishing in a heart failure journal-where lies the scientific interest?}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/ehf2.12233
UR - http://dx.doi.org/10.1002/ehf2.12233
TI - Publishing in a heart failure journal-where lies the scientific interest?
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Amir Emami, Nicole Ebner, Stephan von Haehling
Amir Emami, Nicole Ebner, Stephan von Haehling, T. (2017). Publishing in a heart failure journal-where lies the scientific interest?. doi:10.1002/ehf2.12233
“Publishing in a heart failure journal-where lies the scientific interest?.” (2017) - Author: Amir Emami, Nicole Ebner, Stephan von Haehling