سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : A 17-Year-Old Girl With Weight Loss and Anemia

ISSN کد : 2333-794X, 2333-794X

ناشر : SAGE Publications

DOI کد :

10.1177/2333794x17731425

صفحه : 2333794X1773142

سال انتشار : 2017

نویسنده : Zachary Obinna Enumah, John Creagh, Laura A. Malone, Jeffrey M. Chinsky

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1177/2333794x17731425},
  url = {http://dx.doi.org/10.1177/2333794x17731425},
  year = 2017,
  publisher = {SAGE Publications},
  pages = {10.1177/2333794x17731425},
  author = {Zachary Obinna Enumah, John Creagh, Laura A. Malone, Jeffrey M. Chinsky},
  title = {A 17-Year-Old Girl With Weight Loss and Anemia}
}
TY - DATA
DO - 10.1177/2333794x17731425
UR - http://dx.doi.org/10.1177/2333794x17731425
TI - A 17-Year-Old Girl With Weight Loss and Anemia
PY - 2017
PB - SAGE Publications
SP - 10.1177/2333794x17731425
AU -Zachary Obinna Enumah, John Creagh, Laura A. Malone, Jeffrey M. Chinsky
Zachary Obinna Enumah, John Creagh, Laura A. Malone, Jeffrey M. Chinsky, T. (2017). A 17-Year-Old Girl With Weight Loss and Anemia. doi:10.1177/2333794x17731425
“A 17-Year-Old Girl With Weight Loss and Anemia.” (2017) - Author: Zachary Obinna Enumah, John Creagh, Laura A. Malone, Jeffrey M. Chinsky, Page: 2333794X1773142