سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Chemotherapy-related anemia

ISSN کد : 0939-5555, 1432-0584

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1007/s00277-017-3155-y

سال انتشار : 2017

نویسنده : Nathan Visweshwar, Michael Jaglal, Lubomir Sokol, Kenneth Zuckerman

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1007/s00277-017-3155-y},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/s00277-017-3155-y},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Nathan Visweshwar, Michael Jaglal, Lubomir Sokol, Kenneth Zuckerman},
  title = {Chemotherapy-related anemia}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/s00277-017-3155-y
UR - http://dx.doi.org/10.1007/s00277-017-3155-y
TI - Chemotherapy-related anemia
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Nathan Visweshwar, Michael Jaglal, Lubomir Sokol, Kenneth Zuckerman
Nathan Visweshwar, Michael Jaglal, Lubomir Sokol, Kenneth Zuckerman, T. (2017). Chemotherapy-related anemia. doi:10.1007/s00277-017-3155-y
“Chemotherapy-related anemia.” (2017) - Author: Nathan Visweshwar, Michael Jaglal, Lubomir Sokol, Kenneth Zuckerman