سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Ankaferd Influences mRNA Expression of Iron-Regulated Genes During Iron-Deficiency Anemia

ISSN کد : 1076-0296, 1938-2723

ناشر : SAGE Publications

DOI کد :

10.1177/1076029617737838

صفحه : 107602961773783

سال انتشار : 2017

نویسنده : Afife Gulec, Sukru Gulec

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1177/1076029617737838},
  url = {http://dx.doi.org/10.1177/1076029617737838},
  year = 2017,
  publisher = {SAGE Publications},
  pages = {10.1177/1076029617737838},
  author = {Afife Gulec, Sukru Gulec},
  title = {Ankaferd Influences mRNA Expression of Iron-Regulated Genes During Iron-Deficiency Anemia}
}
TY - DATA
DO - 10.1177/1076029617737838
UR - http://dx.doi.org/10.1177/1076029617737838
TI - Ankaferd Influences mRNA Expression of Iron-Regulated Genes During Iron-Deficiency Anemia
PY - 2017
PB - SAGE Publications
SP - 10.1177/1076029617737838
AU -Afife Gulec, Sukru Gulec
Afife Gulec, Sukru Gulec, T. (2017). Ankaferd Influences mRNA Expression of Iron-Regulated Genes During Iron-Deficiency Anemia. doi:10.1177/1076029617737838
“Ankaferd Influences mRNA Expression of Iron-Regulated Genes During Iron-Deficiency Anemia.” (2017) - Author: Afife Gulec, Sukru Gulec, Page: 107602961773783