سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Diagnostic challenges and problem cases in salivary gland cytology: A 20-year experience

ISSN کد : 1934-662X

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/cncy.21949

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sajad Salehi, Zahra Maleki

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/cncy.21949},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/cncy.21949},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Sajad Salehi, Zahra Maleki},
  title = {Diagnostic challenges and problem cases in salivary gland cytology: A 20-year experience}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/cncy.21949
UR - http://dx.doi.org/10.1002/cncy.21949
TI - Diagnostic challenges and problem cases in salivary gland cytology: A 20-year experience
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Sajad Salehi, Zahra Maleki
Sajad Salehi, Zahra Maleki, T. (2017). Diagnostic challenges and problem cases in salivary gland cytology: A 20-year experience. doi:10.1002/cncy.21949
“Diagnostic challenges and problem cases in salivary gland cytology: A 20-year experience.” (2017) - Author: Sajad Salehi, Zahra Maleki