سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : P442 Potential for population-level healthcare quality improvement with a new treatment modality for chronic rhinosinusitis

ISSN کد : 1081-1206

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.anai.2017.09.038

صفحه : S92

سال انتشار : 2017

نویسنده : F. Velez, E. Mahlis, J. Messina, R. Mahmoud

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.anai.2017.09.038},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.anai.2017.09.038},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/j.anai.2017.09.038},
  author = {F. Velez, E. Mahlis, J. Messina, R. Mahmoud},
  title = {P442 Potential for population-level healthcare quality improvement with a new treatment modality for chronic rhinosinusitis}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.anai.2017.09.038
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.anai.2017.09.038
TI - P442 Potential for population-level healthcare quality improvement with a new treatment modality for chronic rhinosinusitis
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/j.anai.2017.09.038
AU -F. Velez, E. Mahlis, J. Messina, R. Mahmoud
F. Velez, E. Mahlis, J. Messina, R. Mahmoud, T. (2017). P442 Potential for population-level healthcare quality improvement with a new treatment modality for chronic rhinosinusitis. doi:10.1016/j.anai.2017.09.038
“P442 Potential for population-level healthcare quality improvement with a new treatment modality for chronic rhinosinusitis.” (2017) - Author: F. Velez, E. Mahlis, J. Messina, R. Mahmoud, Page: S92