سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مجموعه اطلاعات : Faculty of 1000 evaluation for Heterogeneity of fibroblasts and myofibroblasts in pulmonary fibrosis.

ناشر : Faculty of 1000, Ltd.

DOI کد :

10.3410/f.727900707.793538586

سال انتشار : 2017

نویسنده : Giulio Gabbiani

نوع : مجموعه اطلاعات

لینک خروجی به مجموعه اطلاعات

@incollection{1,
  doi = {10.3410/f.727900707.793538586},
  url = {http://dx.doi.org/10.3410/f.727900707.793538586},
  year = 2017,
  publisher = {Faculty of 1000, Ltd.},
  pages = {},
  author = {Giulio Gabbiani},
  title = {Faculty of 1000 evaluation for Heterogeneity of fibroblasts and myofibroblasts in pulmonary fibrosis.}
}
TY - DATA
DO - 10.3410/f.727900707.793538586
UR - http://dx.doi.org/10.3410/f.727900707.793538586
TI - Faculty of 1000 evaluation for Heterogeneity of fibroblasts and myofibroblasts in pulmonary fibrosis.
PY - 2017
PB - Faculty of 1000, Ltd.
SP - 
AU -Giulio Gabbiani
Giulio Gabbiani, T. (2017). Faculty of 1000 evaluation for Heterogeneity of fibroblasts and myofibroblasts in pulmonary fibrosis.. doi:10.3410/f.727900707.793538586
“Faculty of 1000 evaluation for Heterogeneity of fibroblasts and myofibroblasts in pulmonary fibrosis..” (2017) - Author: Giulio Gabbiani