سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : All set for school

ISSN کد : 1366-610X, 2052-4587

ناشر : Mark Allen Group

DOI کد :

10.12968/prps.2017.sup200.3

صفحه : 3-4

سال انتشار : 2017

نویسنده : Hilary White

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.12968/prps.2017.sup200.3},
  url = {http://dx.doi.org/10.12968/prps.2017.sup200.3},
  year = 2017,
  publisher = {Mark Allen Group},
  pages = {10.12968/prps.2017.sup200.3},
  author = {Hilary White},
  title = {All set for school}
}
TY - DATA
DO - 10.12968/prps.2017.sup200.3
UR - http://dx.doi.org/10.12968/prps.2017.sup200.3
TI - All set for school
PY - 2017
PB - Mark Allen Group
SP - 10.12968/prps.2017.sup200.3
AU -Hilary White
Hilary White, T. (2017). All set for school. doi:10.12968/prps.2017.sup200.3
“All set for school.” (2017) - Author: Hilary White, Page: 3-4