سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Low pressure cold spraying on materials with low erosion resistance

ناشر : Author(s)

DOI کد :

10.1063/1.5007496

سال انتشار : 2017

نویسنده : V. S. Shikalov, S. V. Klinkov, V. F. Kosarev

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1063/1.5007496},
  url = {http://dx.doi.org/10.1063/1.5007496},
  year = 2017,
  publisher = {Author(s)},
  pages = {},
  author = {V. S. Shikalov, S. V. Klinkov, V. F. Kosarev},
  title = {Low pressure cold spraying on materials with low erosion resistance}
}
TY - DATA
DO - 10.1063/1.5007496
UR - http://dx.doi.org/10.1063/1.5007496
TI - Low pressure cold spraying on materials with low erosion resistance
PY - 2017
PB - Author(s)
SP - 
AU -V. S. Shikalov, S. V. Klinkov, V. F. Kosarev
V. S. Shikalov, S. V. Klinkov, V. F. Kosarev, T. (2017). Low pressure cold spraying on materials with low erosion resistance. doi:10.1063/1.5007496
“Low pressure cold spraying on materials with low erosion resistance.” (2017) - Author: V. S. Shikalov, S. V. Klinkov, V. F. Kosarev