سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Optical polymer liquid crystal pressure sensors

ناشر : Author(s)

DOI کد :

10.1063/1.5007459

سال انتشار : 2017

نویسنده : G. M. Zharkova, A. P. Petrov, V. N. Kovrizhina, E. F. Pen

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1063/1.5007459},
  url = {http://dx.doi.org/10.1063/1.5007459},
  year = 2017,
  publisher = {Author(s)},
  pages = {},
  author = {G. M. Zharkova, A. P. Petrov, V. N. Kovrizhina, E. F. Pen},
  title = {Optical polymer liquid crystal pressure sensors}
}
TY - DATA
DO - 10.1063/1.5007459
UR - http://dx.doi.org/10.1063/1.5007459
TI - Optical polymer liquid crystal pressure sensors
PY - 2017
PB - Author(s)
SP - 
AU -G. M. Zharkova, A. P. Petrov, V. N. Kovrizhina, E. F. Pen
G. M. Zharkova, A. P. Petrov, V. N. Kovrizhina, E. F. Pen, T. (2017). Optical polymer liquid crystal pressure sensors. doi:10.1063/1.5007459
“Optical polymer liquid crystal pressure sensors.” (2017) - Author: G. M. Zharkova, A. P. Petrov, V. N. Kovrizhina, E. F. Pen