سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Towards a smarter insulin

ISSN کد : 2053-6186

ناشر : Royal Pharmaceutical Society

DOI کد :

10.1211/pj.2017.20203828

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1211/pj.2017.20203828},
  url = {http://dx.doi.org/10.1211/pj.2017.20203828},
  year = 2017,
  publisher = {Royal Pharmaceutical Society},
  pages = {},
  author = {},
  title = {Towards a smarter insulin}
}
TY - DATA
DO - 10.1211/pj.2017.20203828
UR - http://dx.doi.org/10.1211/pj.2017.20203828
TI - Towards a smarter insulin
PY - 2017
PB - Royal Pharmaceutical Society
SP - 
AU -
, T. (2017). Towards a smarter insulin. doi:10.1211/pj.2017.20203828
“Towards a smarter insulin.” (2017)