سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : The WHAT of Risk Management

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119449720.ch2

صفحه : 7-23

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119449720.ch2},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119449720.ch2},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119449720.ch2},
  author = {},
  title = {The WHAT of Risk Management}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119449720.ch2
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119449720.ch2
TI - The WHAT of Risk Management
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119449720.ch2
AU -
, T. (2017). The WHAT of Risk Management. doi:10.1002/9781119449720.ch2
“The WHAT of Risk Management.” (2017), Page: 7-23