سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : WHY Is Risk Management Important to Us?

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119449720.ch3

صفحه : 25-33

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119449720.ch3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119449720.ch3},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119449720.ch3},
  author = {},
  title = {WHY Is Risk Management Important to Us?}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119449720.ch3
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119449720.ch3
TI - WHY Is Risk Management Important to Us?
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119449720.ch3
AU -
, T. (2017). WHY Is Risk Management Important to Us?. doi:10.1002/9781119449720.ch3
“WHY Is Risk Management Important to Us?.” (2017), Page: 25-33