سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Breast Cancer Genetics

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-48848-6_8

صفحه : 73-86

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ana Carolina Ribeiro Chaves de Gouvea, Judy E. Garber

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-48848-6_8},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_8},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-48848-6_8},
  author = {Ana Carolina Ribeiro Chaves de Gouvea, Judy E. Garber},
  title = {Breast Cancer Genetics}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-48848-6_8
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_8
TI - Breast Cancer Genetics
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-48848-6_8
AU -Ana Carolina Ribeiro Chaves de Gouvea, Judy E. Garber
Ana Carolina Ribeiro Chaves de Gouvea, Judy E. Garber, T. (2017). Breast Cancer Genetics. doi:10.1007/978-3-319-48848-6_8
“Breast Cancer Genetics.” (2017) - Author: Ana Carolina Ribeiro Chaves de Gouvea, Judy E. Garber, Page: 73-86