سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Special Types of Breast Cancer and Non-epithelial Tumors

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-48848-6_13

صفحه : 133-139

سال انتشار : 2017

نویسنده : Giovanni Mazzarol, Sara Pirola

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-48848-6_13},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_13},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-48848-6_13},
  author = {Giovanni Mazzarol, Sara Pirola},
  title = {Special Types of Breast Cancer and Non-epithelial Tumors}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-48848-6_13
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_13
TI - Special Types of Breast Cancer and Non-epithelial Tumors
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-48848-6_13
AU -Giovanni Mazzarol, Sara Pirola
Giovanni Mazzarol, Sara Pirola, T. (2017). Special Types of Breast Cancer and Non-epithelial Tumors. doi:10.1007/978-3-319-48848-6_13
“Special Types of Breast Cancer and Non-epithelial Tumors.” (2017) - Author: Giovanni Mazzarol, Sara Pirola, Page: 133-139