سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Radiological Screening of Breast Cancer: Evolution

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-48848-6_17

صفحه : 171-203

سال انتشار : 2017

نویسنده : Alfonso Frigerio, Francesco Sardanelli, Franca Podo

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-48848-6_17},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_17},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-48848-6_17},
  author = {Alfonso Frigerio, Francesco Sardanelli, Franca Podo},
  title = {Radiological Screening of Breast Cancer: Evolution}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-48848-6_17
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_17
TI - Radiological Screening of Breast Cancer: Evolution
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-48848-6_17
AU -Alfonso Frigerio, Francesco Sardanelli, Franca Podo
Alfonso Frigerio, Francesco Sardanelli, Franca Podo, T. (2017). Radiological Screening of Breast Cancer: Evolution. doi:10.1007/978-3-319-48848-6_17
“Radiological Screening of Breast Cancer: Evolution.” (2017) - Author: Alfonso Frigerio, Francesco Sardanelli, Franca Podo, Page: 171-203