سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Lifestyle and Breast Cancer

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-48848-6_72

صفحه : 831-839

سال انتشار : 2017

نویسنده : Rowan T. Chlebowski

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-48848-6_72},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_72},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-48848-6_72},
  author = {Rowan T. Chlebowski},
  title = {Lifestyle and Breast Cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-48848-6_72
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_72
TI - Lifestyle and Breast Cancer
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-48848-6_72
AU -Rowan T. Chlebowski
Rowan T. Chlebowski, T. (2017). Lifestyle and Breast Cancer. doi:10.1007/978-3-319-48848-6_72
“Lifestyle and Breast Cancer.” (2017) - Author: Rowan T. Chlebowski, Page: 831-839