سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Male Breast Cancer

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-48848-6_63

صفحه : 753-762

سال انتشار : 2017

نویسنده : Laura Ottini, Carlo Capalbo

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-48848-6_63},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_63},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-48848-6_63},
  author = {Laura Ottini, Carlo Capalbo},
  title = {Male Breast Cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-48848-6_63
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_63
TI - Male Breast Cancer
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-48848-6_63
AU -Laura Ottini, Carlo Capalbo
Laura Ottini, Carlo Capalbo, T. (2017). Male Breast Cancer. doi:10.1007/978-3-319-48848-6_63
“Male Breast Cancer.” (2017) - Author: Laura Ottini, Carlo Capalbo, Page: 753-762