سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Breast Cancer in Lymphoma Survivors

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-48848-6_30

صفحه : 399-414

سال انتشار : 2017

نویسنده : Mattia Intra, Denise Mattar Fanianos

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-48848-6_30},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_30},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-48848-6_30},
  author = {Mattia Intra, Denise Mattar Fanianos},
  title = {Breast Cancer in Lymphoma Survivors}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-48848-6_30
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_30
TI - Breast Cancer in Lymphoma Survivors
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-48848-6_30
AU -Mattia Intra, Denise Mattar Fanianos
Mattia Intra, Denise Mattar Fanianos, T. (2017). Breast Cancer in Lymphoma Survivors. doi:10.1007/978-3-319-48848-6_30
“Breast Cancer in Lymphoma Survivors.” (2017) - Author: Mattia Intra, Denise Mattar Fanianos, Page: 399-414