سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Salivary Oxytocin Concentration Changes during a Group Drumming Intervention for Maltreated School Children

ناشر : MDPI AG

DOI کد :

10.20944/preprints201711.0061.v1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Teruko Yuhi, Hiroaki Kyuta, Hisa-aki Mori, Chihiro Murakami, Kazumi Furuhara, Mari Okuno, Masaki Takahashi, Daikei Fuji, Haruhiro Higashida

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.20944/preprints201711.0061.v1},
  url = {http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0061.v1},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI AG},
  pages = {},
  author = {Teruko Yuhi, Hiroaki Kyuta, Hisa-aki Mori, Chihiro Murakami, Kazumi Furuhara, Mari Okuno, Masaki Takahashi, Daikei Fuji, Haruhiro Higashida},
  title = {Salivary Oxytocin Concentration Changes during a Group Drumming Intervention for Maltreated School Children}
}
TY - DATA
DO - 10.20944/preprints201711.0061.v1
UR - http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0061.v1
TI - Salivary Oxytocin Concentration Changes during a Group Drumming Intervention for Maltreated School Children
PY - 2017
PB - MDPI AG
SP - 
AU -Teruko Yuhi, Hiroaki Kyuta, Hisa-aki Mori, Chihiro Murakami, Kazumi Furuhara, Mari Okuno, Masaki Takahashi, Daikei Fuji, Haruhiro Higashida
Teruko Yuhi, Hiroaki Kyuta, Hisa-aki Mori, Chihiro Murakami, Kazumi Furuhara, Mari Okuno, Masaki Takahashi, Daikei Fuji, Haruhiro Higashida, T. (2017). Salivary Oxytocin Concentration Changes during a Group Drumming Intervention for Maltreated School Children. doi:10.20944/preprints201711.0061.v1
“Salivary Oxytocin Concentration Changes during a Group Drumming Intervention for Maltreated School Children.” (2017) - Author: Teruko Yuhi, Hiroaki Kyuta, Hisa-aki Mori, Chihiro Murakami, Kazumi Furuhara, Mari Okuno, Masaki Takahashi, Daikei Fuji, Haruhiro Higashida