سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Transumbilical Extracorporeal Laparoscopic-Assisted Appendectomy

ISSN کد : 0022-3468

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jpedsurg.2017.11.012

سال انتشار : 2017

نویسنده : Lindsey Perea, William H. Peranteau, Pablo Laje

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jpedsurg.2017.11.012},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.11.012},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Lindsey Perea, William H. Peranteau, Pablo Laje},
  title = {Transumbilical Extracorporeal Laparoscopic-Assisted Appendectomy}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jpedsurg.2017.11.012
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.11.012
TI - Transumbilical Extracorporeal Laparoscopic-Assisted Appendectomy
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Lindsey Perea, William H. Peranteau, Pablo Laje
Lindsey Perea, William H. Peranteau, Pablo Laje, T. (2017). Transumbilical Extracorporeal Laparoscopic-Assisted Appendectomy. doi:10.1016/j.jpedsurg.2017.11.012
“Transumbilical Extracorporeal Laparoscopic-Assisted Appendectomy.” (2017) - Author: Lindsey Perea, William H. Peranteau, Pablo Laje