سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Posttraumatic Stress Disorder: An Immunological Disorder?

ISSN کد : 1664-0640

ناشر : Frontiers Media SA

DOI کد :

10.3389/fpsyt.2017.00222

سال انتشار : 2017

نویسنده : Zhewu Wang, Blaine Caughron, M. Rita I. Young

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.3389/fpsyt.2017.00222},
  url = {http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00222},
  year = 2017,
  publisher = {Frontiers Media SA},
  pages = {},
  author = {Zhewu Wang, Blaine Caughron, M. Rita I. Young},
  title = {Posttraumatic Stress Disorder: An Immunological Disorder?}
}
TY - DATA
DO - 10.3389/fpsyt.2017.00222
UR - http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00222
TI - Posttraumatic Stress Disorder: An Immunological Disorder?
PY - 2017
PB - Frontiers Media SA
SP - 
AU -Zhewu Wang, Blaine Caughron, M. Rita I. Young
Zhewu Wang, Blaine Caughron, M. Rita I. Young, T. (2017). Posttraumatic Stress Disorder: An Immunological Disorder?. doi:10.3389/fpsyt.2017.00222
“Posttraumatic Stress Disorder: An Immunological Disorder?.” (2017) - Author: Zhewu Wang, Blaine Caughron, M. Rita I. Young