سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Molecular Pathology of Small Cell Carcinoma

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_14

صفحه : 177-182

سال انتشار : 2017

نویسنده : Mary Beth Beasley

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_14},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_14},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_14},
  author = {Mary Beth Beasley},
  title = {Molecular Pathology of Small Cell Carcinoma}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_14
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_14
TI - Molecular Pathology of Small Cell Carcinoma
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_14
AU -Mary Beth Beasley
Mary Beth Beasley, T. (2017). Molecular Pathology of Small Cell Carcinoma. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_14
“Molecular Pathology of Small Cell Carcinoma.” (2017) - Author: Mary Beth Beasley, Page: 177-182