سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Molecular Pathology of Uncommon Carcinomas

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_15

صفحه : 183-197

سال انتشار : 2017

نویسنده : Alain C. Borczuk

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_15},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_15},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_15},
  author = {Alain C. Borczuk},
  title = {Molecular Pathology of Uncommon Carcinomas}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_15
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_15
TI - Molecular Pathology of Uncommon Carcinomas
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_15
AU -Alain C. Borczuk
Alain C. Borczuk, T. (2017). Molecular Pathology of Uncommon Carcinomas. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_15
“Molecular Pathology of Uncommon Carcinomas.” (2017) - Author: Alain C. Borczuk, Page: 183-197