سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Liquid Biopsies

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_21

صفحه : 275-286

سال انتشار : 2017

نویسنده : Eric H. Bernicker

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_21},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_21},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_21},
  author = {Eric H. Bernicker},
  title = {Liquid Biopsies}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_21
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_21
TI - Liquid Biopsies
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_21
AU -Eric H. Bernicker
Eric H. Bernicker, T. (2017). Liquid Biopsies. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_21
“Liquid Biopsies.” (2017) - Author: Eric H. Bernicker, Page: 275-286