سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان دیگر : Index

ناشر : Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

DOI کد :

10.3139/9781569906736.bm

صفحه : 341-344

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sushil Kainth

نوع : دیگر

لینک خروجی به دیگر

@incollection{1,
  doi = {10.3139/9781569906736.bm},
  url = {http://dx.doi.org/10.3139/9781569906736.bm},
  year = 2017,
  publisher = {Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG},
  pages = {10.3139/9781569906736.bm},
  author = {Sushil Kainth},
  title = {Index}
}
TY - DATA
DO - 10.3139/9781569906736.bm
UR - http://dx.doi.org/10.3139/9781569906736.bm
TI - Index
PY - 2017
PB - Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
SP - 10.3139/9781569906736.bm
AU -Sushil Kainth
Sushil Kainth, T. (2017). Index. doi:10.3139/9781569906736.bm
“Index.” (2017) - Author: Sushil Kainth, Page: 341-344