سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Use of porcine small intestinal submucosa for pediatric endoscopic tympanic membrane repair

ISSN کد : 2095-8811

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.wjorl.2017.09.001

سال انتشار : 2017

نویسنده : Razan A. Basonbul, Michael S. Cohen

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.wjorl.2017.09.001},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.wjorl.2017.09.001},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Razan A. Basonbul, Michael S. Cohen},
  title = {Use of porcine small intestinal submucosa for pediatric endoscopic tympanic membrane repair}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.wjorl.2017.09.001
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.wjorl.2017.09.001
TI - Use of porcine small intestinal submucosa for pediatric endoscopic tympanic membrane repair
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Razan A. Basonbul, Michael S. Cohen
Razan A. Basonbul, Michael S. Cohen, T. (2017). Use of porcine small intestinal submucosa for pediatric endoscopic tympanic membrane repair. doi:10.1016/j.wjorl.2017.09.001
“Use of porcine small intestinal submucosa for pediatric endoscopic tympanic membrane repair.” (2017) - Author: Razan A. Basonbul, Michael S. Cohen