سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Innovative application of intraoperative laser-assisted fluorescence angiography in resection of an angiosarcoma of the scalp

ISSN کد : 0196-0709

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.amjoto.2017.08.006

سال انتشار : 2017

نویسنده : Clara M. Olcott, Daniel W. Karakla

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.amjoto.2017.08.006},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.amjoto.2017.08.006},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Clara M. Olcott, Daniel W. Karakla},
  title = {Innovative application of intraoperative laser-assisted fluorescence angiography in resection of an angiosarcoma of the scalp}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.amjoto.2017.08.006
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.amjoto.2017.08.006
TI - Innovative application of intraoperative laser-assisted fluorescence angiography in resection of an angiosarcoma of the scalp
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Clara M. Olcott, Daniel W. Karakla
Clara M. Olcott, Daniel W. Karakla, T. (2017). Innovative application of intraoperative laser-assisted fluorescence angiography in resection of an angiosarcoma of the scalp. doi:10.1016/j.amjoto.2017.08.006
“Innovative application of intraoperative laser-assisted fluorescence angiography in resection of an angiosarcoma of the scalp.” (2017) - Author: Clara M. Olcott, Daniel W. Karakla