سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز



عنوان مقاله ای از مجله : Impacting inhibitor development in hemophilia A

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-08-800763

صفحه : 1689-1690

سال انتشار : 2017

نویسنده : Barbara A. Konkle

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-08-800763},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-08-800763},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-08-800763},
  author = {Barbara A. Konkle},
  title = {Impacting inhibitor development in hemophilia A}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-08-800763
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-08-800763
TI - Impacting inhibitor development in hemophilia A
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-08-800763
AU -Barbara A. Konkle
Barbara A. Konkle, T. (2017). Impacting inhibitor development in hemophilia A. doi:10.1182/blood-2017-08-800763
“Impacting inhibitor development in hemophilia A.” (2017) - Author: Barbara A. Konkle, Page: 1689-1690