سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز



عنوان مقاله کنفرانس : Alterações glicêmicas 6 a 12 semanas pós-parto em mulheres com o diagnóstico de Diabetes Mellitus na gestação

ناشر : Galoa

DOI کد :

10.19146/pibic-2017-78265

سال انتشار : 2017

نویسنده : Nathalia Lonardoni Crozatti, Patricia Moretti Rehder

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.19146/pibic-2017-78265},
  url = {http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-78265},
  year = 2017,
  publisher = {Galoa},
  pages = {},
  author = {Nathalia Lonardoni Crozatti, Patricia Moretti Rehder},
  title = {Alterações glicêmicas 6 a 12 semanas pós-parto em mulheres com o diagnóstico de Diabetes Mellitus na gestação}
}
TY - DATA
DO - 10.19146/pibic-2017-78265
UR - http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-78265
TI - Alterações glicêmicas 6 a 12 semanas pós-parto em mulheres com o diagnóstico de Diabetes Mellitus na gestação
PY - 2017
PB - Galoa
SP - 
AU -Nathalia Lonardoni Crozatti, Patricia Moretti Rehder
Nathalia Lonardoni Crozatti, Patricia Moretti Rehder, T. (2017). Alterações glicêmicas 6 a 12 semanas pós-parto em mulheres com o diagnóstico de Diabetes Mellitus na gestação. doi:10.19146/pibic-2017-78265
“Alterações glicêmicas 6 a 12 semanas pós-parto em mulheres com o diagnóstico de Diabetes Mellitus na gestação.” (2017) - Author: Nathalia Lonardoni Crozatti, Patricia Moretti Rehder