سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Dissection of subcarinal lymph node en bloc with the esophagus

ISSN کد : 2412-270X

ناشر : AME Publishing Company

DOI کد :

10.21037/asvide.2017.455

صفحه : 455-455

سال انتشار : 2017

نویسنده : Hasan F. Batirel

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.21037/asvide.2017.455},
  url = {http://dx.doi.org/10.21037/asvide.2017.455},
  year = 2017,
  publisher = {AME Publishing Company},
  pages = {10.21037/asvide.2017.455},
  author = {Hasan F. Batirel},
  title = {Dissection of subcarinal lymph node en bloc with the esophagus}
}
TY - DATA
DO - 10.21037/asvide.2017.455
UR - http://dx.doi.org/10.21037/asvide.2017.455
TI - Dissection of subcarinal lymph node en bloc with the esophagus
PY - 2017
PB - AME Publishing Company
SP - 10.21037/asvide.2017.455
AU -Hasan F. Batirel
Hasan F. Batirel, T. (2017). Dissection of subcarinal lymph node en bloc with the esophagus. doi:10.21037/asvide.2017.455
“Dissection of subcarinal lymph node en bloc with the esophagus.” (2017) - Author: Hasan F. Batirel, Page: 455-455