سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The Journal of Pediatric Surgery: Its First 50 Years

ISSN کد : 0022-3468

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jpedsurg.2017.11.007

سال انتشار : 2017

نویسنده : George W. Holcomb

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jpedsurg.2017.11.007},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.11.007},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {George W. Holcomb},
  title = {The Journal of Pediatric Surgery: Its First 50 Years}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jpedsurg.2017.11.007
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.11.007
TI - The Journal of Pediatric Surgery: Its First 50 Years
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -George W. Holcomb
George W. Holcomb, T. (2017). The Journal of Pediatric Surgery: Its First 50 Years. doi:10.1016/j.jpedsurg.2017.11.007
“The Journal of Pediatric Surgery: Its First 50 Years.” (2017) - Author: George W. Holcomb