سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Autism Spectrum and Social Pragmatic Language Disorders

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-57196-6_19

صفحه : 377-398

سال انتشار : 2017

نویسنده : Andrew Livanis, Diana Almodovar, Evan Skolnik

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-57196-6_19},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57196-6_19},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-57196-6_19},
  author = {Andrew Livanis, Diana Almodovar, Evan Skolnik},
  title = {Autism Spectrum and Social Pragmatic Language Disorders}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-57196-6_19
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57196-6_19
TI - Autism Spectrum and Social Pragmatic Language Disorders
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-57196-6_19
AU -Andrew Livanis, Diana Almodovar, Evan Skolnik
Andrew Livanis, Diana Almodovar, Evan Skolnik, T. (2017). Autism Spectrum and Social Pragmatic Language Disorders. doi:10.1007/978-3-319-57196-6_19
“Autism Spectrum and Social Pragmatic Language Disorders.” (2017) - Author: Andrew Livanis, Diana Almodovar, Evan Skolnik, Page: 377-398