سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان دیگر : Die Design for Extrusion of Plastic Tubes and Pipes

ناشر : Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

DOI کد :

10.3139/9781569906736.fm

صفحه : I-XIX

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sushil Kainth

نوع : دیگر

لینک خروجی به دیگر

@incollection{1,
  doi = {10.3139/9781569906736.fm},
  url = {http://dx.doi.org/10.3139/9781569906736.fm},
  year = 2017,
  publisher = {Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG},
  pages = {10.3139/9781569906736.fm},
  author = {Sushil Kainth},
  title = {Die Design for Extrusion of Plastic Tubes and Pipes}
}
TY - DATA
DO - 10.3139/9781569906736.fm
UR - http://dx.doi.org/10.3139/9781569906736.fm
TI - Die Design for Extrusion of Plastic Tubes and Pipes
PY - 2017
PB - Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
SP - 10.3139/9781569906736.fm
AU -Sushil Kainth
Sushil Kainth, T. (2017). Die Design for Extrusion of Plastic Tubes and Pipes. doi:10.3139/9781569906736.fm
“Die Design for Extrusion of Plastic Tubes and Pipes.” (2017) - Author: Sushil Kainth, Page: I-XIX