سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : MODERN DRUG THERAPY OF THE CHRONIC STABLE ANGINAE (REVIEW)

ISSN کد : 2079-701X

ناشر : Remedium, Ltd.

DOI کد :

10.21518/2079-701x-2017-12-68-74

صفحه : 68-74

سال انتشار : 2017

نویسنده : V. P. Lupanov

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.21518/2079-701x-2017-12-68-74},
  url = {http://dx.doi.org/10.21518/2079-701x-2017-12-68-74},
  year = 2017,
  publisher = {Remedium, Ltd.},
  pages = {10.21518/2079-701x-2017-12-68-74},
  author = {V. P. Lupanov},
  title = {MODERN DRUG THERAPY OF THE CHRONIC STABLE ANGINAE (REVIEW)}
}
TY - DATA
DO - 10.21518/2079-701x-2017-12-68-74
UR - http://dx.doi.org/10.21518/2079-701x-2017-12-68-74
TI - MODERN DRUG THERAPY OF THE CHRONIC STABLE ANGINAE (REVIEW)
PY - 2017
PB - Remedium, Ltd.
SP - 10.21518/2079-701x-2017-12-68-74
AU -V. P. Lupanov
V. P. Lupanov, T. (2017). MODERN DRUG THERAPY OF THE CHRONIC STABLE ANGINAE (REVIEW). doi:10.21518/2079-701x-2017-12-68-74
“MODERN DRUG THERAPY OF THE CHRONIC STABLE ANGINAE (REVIEW).” (2017) - Author: V. P. Lupanov, Page: 68-74