سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Depressive Disorders

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-57196-6_7

صفحه : 151-172

سال انتشار : 2017

نویسنده : Allison K. Powell, Susan E. Ocean, Cameo F. Stanick

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-57196-6_7},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57196-6_7},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-57196-6_7},
  author = {Allison K. Powell, Susan E. Ocean, Cameo F. Stanick},
  title = {Depressive Disorders}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-57196-6_7
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57196-6_7
TI - Depressive Disorders
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-57196-6_7
AU -Allison K. Powell, Susan E. Ocean, Cameo F. Stanick
Allison K. Powell, Susan E. Ocean, Cameo F. Stanick, T. (2017). Depressive Disorders. doi:10.1007/978-3-319-57196-6_7
“Depressive Disorders.” (2017) - Author: Allison K. Powell, Susan E. Ocean, Cameo F. Stanick, Page: 151-172