سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Attachment Disorders

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-57196-6_13

صفحه : 265-280

سال انتشار : 2017

نویسنده : Kathleen T. Baynes, Thomas G. O’Connor

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-57196-6_13},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57196-6_13},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-57196-6_13},
  author = {Kathleen T. Baynes, Thomas G. O’Connor},
  title = {Attachment Disorders}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-57196-6_13
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57196-6_13
TI - Attachment Disorders
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-57196-6_13
AU -Kathleen T. Baynes, Thomas G. O’Connor
Kathleen T. Baynes, Thomas G. O’Connor, T. (2017). Attachment Disorders. doi:10.1007/978-3-319-57196-6_13
“Attachment Disorders.” (2017) - Author: Kathleen T. Baynes, Thomas G. O’Connor, Page: 265-280