سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Beraca and Clariant partner to launch Capillus Pro 22 for hair care at in-cosmetics Latin America

ISSN کد : 1351-4210

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.fos.2017.10.061

صفحه : 5

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.fos.2017.10.061},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.fos.2017.10.061},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/j.fos.2017.10.061},
  author = {},
  title = {Beraca and Clariant partner to launch Capillus Pro 22 for hair care at in-cosmetics Latin America}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.fos.2017.10.061
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.fos.2017.10.061
TI - Beraca and Clariant partner to launch Capillus Pro 22 for hair care at in-cosmetics Latin America
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/j.fos.2017.10.061
AU -
, T. (2017). Beraca and Clariant partner to launch Capillus Pro 22 for hair care at in-cosmetics Latin America. doi:10.1016/j.fos.2017.10.061
“Beraca and Clariant partner to launch Capillus Pro 22 for hair care at in-cosmetics Latin America.” (2017), Page: 5