سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان تک پژوهش : Richardson Extrapolation

ناشر : De Gruyter

DOI کد :

10.1515/9783110533002

سال انتشار : 2017

نویسنده : Zahari Zlatev, Ivan Dimov, István Faragó, Ágnes Havasi

نوع : تک پژوهش

لینک خروجی به تک پژوهش

@incollection{1,
  doi = {10.1515/9783110533002},
  url = {http://dx.doi.org/10.1515/9783110533002},
  year = 2017,
  publisher = {De Gruyter},
  pages = {},
  author = {Zahari Zlatev, Ivan Dimov, István Faragó, Ágnes Havasi},
  title = {Richardson Extrapolation}
}
TY - DATA
DO - 10.1515/9783110533002
UR - http://dx.doi.org/10.1515/9783110533002
TI - Richardson Extrapolation
PY - 2017
PB - De Gruyter
SP - 
AU -Zahari Zlatev, Ivan Dimov, István Faragó, Ágnes Havasi
Zahari Zlatev, Ivan Dimov, István Faragó, Ágnes Havasi, T. (2017). Richardson Extrapolation. doi:10.1515/9783110533002
“Richardson Extrapolation.” (2017) - Author: Zahari Zlatev, Ivan Dimov, István Faragó, Ágnes Havasi