سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Vesicular Bullous Pemphigoid in a 23-Year-Old Male

ISSN کد : 1013-9087, 2005-3894

ناشر : Korean Dermatological Association and The Korean Society for Investigative Dermatology (KAMJE)

DOI کد :

10.5021/ad.2017.29.5.659

صفحه : 659

سال انتشار : 2017

نویسنده : Won Jin Hong, Soo-Chan Kim

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.5021/ad.2017.29.5.659},
  url = {http://dx.doi.org/10.5021/ad.2017.29.5.659},
  year = 2017,
  publisher = {Korean Dermatological Association and The Korean Society for Investigative Dermatology (KAMJE)},
  pages = {10.5021/ad.2017.29.5.659},
  author = {Won Jin Hong, Soo-Chan Kim},
  title = {Vesicular Bullous Pemphigoid in a 23-Year-Old Male}
}
TY - DATA
DO - 10.5021/ad.2017.29.5.659
UR - http://dx.doi.org/10.5021/ad.2017.29.5.659
TI - Vesicular Bullous Pemphigoid in a 23-Year-Old Male
PY - 2017
PB - Korean Dermatological Association and The Korean Society for Investigative Dermatology (KAMJE)
SP - 10.5021/ad.2017.29.5.659
AU -Won Jin Hong, Soo-Chan Kim
Won Jin Hong, Soo-Chan Kim, T. (2017). Vesicular Bullous Pemphigoid in a 23-Year-Old Male. doi:10.5021/ad.2017.29.5.659
“Vesicular Bullous Pemphigoid in a 23-Year-Old Male.” (2017) - Author: Won Jin Hong, Soo-Chan Kim, Page: 659