سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Introduction

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-69508-2_1

صفحه : 1-13

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jaeyeon Lucy Chung

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-69508-2_1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69508-2_1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-69508-2_1},
  author = {Jaeyeon Lucy Chung},
  title = {Introduction}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-69508-2_1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69508-2_1
TI - Introduction
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-69508-2_1
AU -Jaeyeon Lucy Chung
Jaeyeon Lucy Chung, T. (2017). Introduction. doi:10.1007/978-3-319-69508-2_1
“Introduction.” (2017) - Author: Jaeyeon Lucy Chung, Page: 1-13