سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Front Matter

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119407621.fmatter

صفحه : i-xv

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119407621.fmatter},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119407621.fmatter},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119407621.fmatter},
  author = {},
  title = {Front Matter}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119407621.fmatter
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119407621.fmatter
TI - Front Matter
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119407621.fmatter
AU -
, T. (2017). Front Matter. doi:10.1002/9781119407621.fmatter
“Front Matter.” (2017), Page: i-xv